ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ Surachai99 สั่งซื้อสินค้าจากร้าน Deva White Cream
orderid : A2S0000000022
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
29/01/2559 12:45:51
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน Deva White Cream ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
31/01/2559 18:49:59
ชำระแล้ว คุณ Surachai99 ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 100
วัน-เวลา : 31/01/2559 18:49:13
ไปยังร้าน Deva White Cream เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
31/01/2559 18:55:31
ยืนยันการชำระ ร้าน Deva White Cream ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
01/02/2559 11:24:49
จัดส่ง ร้าน Deva White Cream ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: ems
Tracking No: 453217
ระยะเวลาจัดส่ง: 1-2 วัน
เพิ่มเติม:
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
02/02/2559 23:38:54
สำเร็จ คุณ Surachai99 ได้ให้คะแนน
ขนส่ง : 5
บริการ : 3
สินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ : ขอบคุณมากครับถ้าใช้ดีจะสั่งมาใช้ต่อเนื่องนะครับ
กับร้าน Deva White Cream เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
02/02/2559 23:49:43
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200