ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ kisstan20 สั่งซื้อสินค้าจากร้าน ต่างหู Handmade
orderid : A2S0000000018
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
19/01/2559 11:02:04
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน ต่างหู Handmade ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
19/01/2559 11:42:36
ชำระแล้ว คุณ kisstan20 ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 250
วัน-เวลา : 19/01/2559 11:50:16
ไปยังร้าน ต่างหู Handmade เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
19/01/2559 11:58:39
ยืนยันการชำระ ร้าน ต่างหู Handmade ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
19/01/2559 12:01:05
จัดส่ง ร้าน ต่างหู Handmade ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: ไปรษณีย์
Tracking No: EN559563654TH
ระยะเวลาจัดส่ง: 1
เพิ่มเติม:
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
19/01/2559 12:03:47
สำเร็จ คุณ kisstan20 ได้ให้คะแนน
ขนส่ง : 5
บริการ : 5
สินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ :
กับร้าน ต่างหู Handmade เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
19/01/2559 12:16:37
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200