ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ LUNLAFLEUR สั่งซื้อสินค้าจากร้าน it ink
orderid : A2S0000000014
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 15:01:32
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน it ink ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 15:02:58
ชำระแล้ว คุณ LUNLAFLEUR ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 700
วัน-เวลา : 14/01/2559 14:58:48
ไปยังร้าน it ink เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 15:05:22
ยืนยันการชำระ ร้าน it ink ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 15:06:48
จัดส่ง ร้าน it ink ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: ไปรษณีย์ EMS
Tracking No: en01234564th
ระยะเวลาจัดส่ง: 1 วัน
เพิ่มเติม: ได้รับแล้วกรุณาตอบกลับ
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 15:09:25
สำเร็จ คุณ LUNLAFLEUR ได้ให้คะแนน
ขนส่ง : 5
บริการ : 5
สินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ : ขอบคุณค่าาาาา
กับร้าน it ink เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 15:11:18
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200