ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ SuperAe สั่งซื้อสินค้าจากร้าน Niobeauty
orderid : A2S0000000013
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 09:38:16
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน Niobeauty ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 09:40:59
ชำระแล้ว คุณ SuperAe ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 1350
วัน-เวลา : 15/01/2559 09:38:25
ไปยังร้าน Niobeauty เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 09:45:15
ยืนยันการชำระ ร้าน Niobeauty ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 09:46:42
จัดส่ง ร้าน Niobeauty ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: EMS
Tracking No: EP278967028TH
ระยะเวลาจัดส่ง: 1-2วัน
เพิ่มเติม: ขอบคุณมากที่สนใจและสั่งสินค้าร้านเรานะครับ
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 09:52:45
สำเร็จ คุณ SuperAe ได้ให้คะแนน
ขนส่ง : 5
บริการ : 5
สินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ : บริการดีครับ ส่งสินค้าไว ได้ของเร็ว
กับร้าน Niobeauty เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
15/01/2559 09:54:24
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200