ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ Handmade สั่งซื้อสินค้าจากร้าน LUNLAFLEUR
orderid : A2S0000000005
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 12:27:56
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน LUNLAFLEUR ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 12:33:01
ชำระแล้ว คุณ Handmade ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 200
วัน-เวลา : 05/01/2559 12:40:00
ไปยังร้าน LUNLAFLEUR เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 12:45:06
ยืนยันการชำระ ร้าน LUNLAFLEUR ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 13:47:03
จัดส่ง ร้าน LUNLAFLEUR ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: ]\'mtg[upo
Tracking No: 123456789
ระยะเวลาจัดส่ง: 1 วัน
เพิ่มเติม: ขอบคุณค่ะ
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 13:48:04
สำเร็จ คุณ Handmade ได้ให้คะแนน
ขนส่ง : 3
บริการ : 3
สินค้า : 3
ข้อความตอบกลับ : ได้รับของแล้วค่ะ
กับร้าน LUNLAFLEUR เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 15:31:37
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200