ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ Friendly_shop สั่งซื้อสินค้าจากร้าน LUNLAFLEUR
orderid : A2S0000000003
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 11:21:28
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน LUNLAFLEUR ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 11:22:32
ชำระแล้ว คุณ Friendly_shop ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 200
วัน-เวลา : 05/01/2559 11:18:00
ไปยังร้าน LUNLAFLEUR เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 11:24:00
ยืนยันการชำระ ร้าน LUNLAFLEUR ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
05/01/2559 11:41:36
จัดส่ง ร้าน LUNLAFLEUR ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: reg
Tracking No: 123456789
ระยะเวลาจัดส่ง: 1 วัน
เพิ่มเติม: อิอิ
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
06/01/2559 10:46:39
สำเร็จ คุณ Friendly_shop ได้ให้คะแนน
ขนส่ง : 5
บริการ : 5
สินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ : ส่งเร็ว ถึงไว
กับร้าน LUNLAFLEUR เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
06/01/2559 11:16:17
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200