ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ Friendly_shop สั่งซื้อสินค้าจากร้าน Kalow By Joon
orderid : 3550284400
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
02/07/2559 13:06:40
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน Kalow By Joon ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
02/07/2559 13:55:43
ชำระแล้ว คุณ Friendly_shop ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 24000
วัน-เวลา : 02/07/2559 13:49:41
ไปยังร้าน Kalow By Joon เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
02/07/2559 13:57:24
ยืนยันการชำระ ร้าน Kalow By Joon ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
02/07/2559 13:58:10
จัดส่ง ร้าน Kalow By Joon ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: ไปรษณีย์ไทย
Tracking No: EQ12354888TH
ระยะเวลาจัดส่ง: 3-5
เพิ่มเติม: ขอบคุณนะคะ ครั้งหน้ามีอะไรติดต่อทางไลน์นะคะ ทางนี้ไม่สะดวก !!!
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
02/07/2559 14:01:13
สำเร็จ คุณ Friendly_shop ได้ให้คะแนน
คะแนนขนส่ง : 5
คะแนนบริการ : 5
คะแนนสินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ : เยี่ยมคะสินค้าส่งจริง
กับร้าน Kalow By Joon เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
02/07/2559 14:02:15
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200