ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ admin_all2sale สั่งซื้อสินค้าจากร้าน ต่างหู Handmade
orderid : 3543282914
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
12/04/2559 12:15:14
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน ต่างหู Handmade ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
12/04/2559 12:22:58
ชำระแล้ว คุณ admin_all2sale ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 250
วัน-เวลา : 12/04/2559 12:23:55
ไปยังร้าน ต่างหู Handmade เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
12/04/2559 12:26:13
ยืนยันการชำระ ร้าน ต่างหู Handmade ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
12/04/2559 12:26:58
จัดส่ง ร้าน ต่างหู Handmade ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: ไปรษณีย์ ลงทะเบียน
Tracking No: 123456789
ระยะเวลาจัดส่ง: 3-5 วันทำการ
เพิ่มเติม:
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
12/04/2559 12:29:39
สำเร็จ คุณ admin_all2sale ได้ให้คะแนน
คะแนนขนส่ง : 5
คะแนนบริการ : 5
คะแนนสินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ :
กับร้าน ต่างหู Handmade เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
12/04/2559 12:36:46
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200