ตรวจสอบการสั่งซื้อ
ตรวจสอบการสั่งซื้อ

Timeline Shopping

สั่งซื้อ คุณ Surachai99 สั่งซื้อสินค้าจากร้าน Deva White Cream
orderid : 3541380349
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
21/03/2559 11:45:49
ยืนยันสั่งซื้อ ร้าน Deva White Cream ได้ยืนยันใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
21/03/2559 12:09:05
ชำระแล้ว คุณ Surachai99 ได้ชำระค่าสินค้า
จำนวนเงิน : 150
วัน-เวลา : 21/03/2559 12:05:06
ไปยังร้าน Deva White Cream เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
21/03/2559 12:15:22
ยืนยันการชำระ ร้าน Deva White Cream ได้ยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
21/03/2559 13:34:11
จัดส่ง ร้าน Deva White Cream ได้จัดส่งสินค้าแล้ว
รายละเอียดจัดส่ง: Ems
Tracking No: TR#469378
ระยะเวลาจัดส่ง: 1-2 วัน
เพิ่มเติม:
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
21/03/2559 15:21:24
สำเร็จ คุณ Surachai99 ได้ให้คะแนน
คะแนนขนส่ง : 5
คะแนนบริการ : 5
คะแนนสินค้า : 5
ข้อความตอบกลับ :
กับร้าน Deva White Cream เรียบร้อยแล้ว
เมื่อ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
21/03/2559 15:39:21
ขั้นตอนการตรวจสอบสั่งซื้อ
1.นำเลขใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ
2.กรอกเลขใบสั่งซื้อที่ได้ ในช่อง "ตรวจสอบการสั่งซื้อ" แล้วกด "ตรวจสอบการสั่งซื้อ"
3.ระบบจะแสดงขั้นตอนการสั่งซื้อ วัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ สถานะล่าสุด
4.หากมีข้อสงสัยติดต่อ callcenter 02-998-9200